Home > 2015 > Srpen
trojčata

Africký deník 5 (7. 8.)

Celý týden jsme mezi pacienty šířili informaci, že se v pátek bude konat tzv. malnutriční klinika a žádali je, aby to předali dál. Jiný způsob propagace zpráv tady neexistuje, vesnický rozhlas, tištěný plátek, rádio ani nic jiného. Speciální akce...