Home > Projekty > Budování nemocnice
stavba nemocnice1

V západní části země, nedaleko hranice se Zambií, vzniká pod hlavičkou International Humanity nemocnice se spádovou oblastí přes 400.000 obyvatel, desítky kilometrů vzdálená od nejbližší asfaltové silnice. Její výstavba přinese dostupnost zdravotní péče téměř devíti stovkám vesnic, které byly dosud bez jakékoli lékařské pomoci.

V chudých vesnických oblastech je to nejvíce potřebná forma pomoci. Stavba je naplánována na tři etapy. Na provozu nemocnice se podílí místní personál i dobrovolníci z Evropy, zejména z České republiky a Slovenska.