Home > Projekty

Projekty International Humanity se v současné době zaměřují především na pomoc obyvatelům a zdravotnickým zařízením v Malawi, na Srí Lance, v Nepálu, Zambii, Ugandě, Keni, Tanzánii a Haiti.

MALAWI

Hlavním projektem je od roku 2012 pomoc jedné z nejchudších zemí světa – Malawi.

  1. Klíčovým projektem je podpora studia nadaných studentů z chudých rodin. Vzdělání je klíčem k lepší budoucnosti Afriky. Podpora jednoho studenta stojí v průměru jen 2400 Kč ročně (3 trimestry).
  2. Prevence podvýživy dětí. Pro absolutní nedostatek bílkovin trpí zejména děti malnutricí, oslabenou imunitou, nemocnou kůží, bolestmi atd. Vajíčka od darovaných kuřat/slepic (60-100 Kč za kus) a mléko darovaných koz (v průměru 1000 Kč za kus) tyto děti uchrání od podobných problémů. Rodiny si dále svůj chov rozšiřují a stávají se nezávislými od další vnější pomoci. V budoucnu plánujeme podpořit i vysázení kasavy, která obsahuje více důležitých látek než tradiční kukuřice.
  3. Léčba a ochrana zdraví populace. Nákupy léků, poskytování zdravotní péče zdarma. Nejchudší obyvatelé nedisponují žádnou hotovostí. Sítě proti komárům (moskytiéry) zabrání vzniku malárie, což je mimořádně důležité zejména u dětí do 5 let a těhotných žen. Z jejich řad je i nejvíce obětí této infekce. Jedna velká impregnovaná moskytiéra pro více osob stojí v průměru 230-250 Kč.
  4. Renovace základní školy Fanuel Primary School – škola nemá okna, dveře, lavice, židle ani knížky. Jen holá prázdná místnost s plísní na zdech. Je tam 6 tříd pro 8 ročníků více než 600 žáků.
  5. Výstavba Česko-Slovenské nemocnice Fanuel Health, Education and Community Centre.
  6. Poskytnutí solárních zdrojů osvětlení – stacionárních i solárních. Umožní večerní studium žáků i jako prevence úrazů za tmy.

Rekonstrukce a vybavení zdravotnických zařízení, zřízení mobilní kliniky a edukačního centra, podpora vzdělávání pro chytré děti z chudých rodin a sirotky, udržitelný rozvoj komunit, dodávky léků, zdravotnických materiálu a školních potřeb – to jsou hlavní cíle pomoci.

K největším zdravotním problémům patří malárie, střevní parazitární infekce, v období dešťů cholera, dále infekce dýchacích cest, hypertenze, problémy s klouby a páteří a malnutrice. Mnoho dětí má k dispozici jen kukuřičnou kaši Nsimu bez vitamínů, minerálů a výživné hodnoty, nemají přísun bílkovin, následkem čehož se u nich vyvíjí život ohrožující stav kwashiokor. Někdy je situace místních rodin tak zoufalá, že loví a jí myši a dokonce i netopýry, což je o to nebezpečnější, že mohou být zdrojem vztekliny. Jeden pár kuřat, který jim pomůže udržet chov do budoucna, vyprodukovat vajíčka, získat maso ke konzumaci i na prodej, stojí přitom jen 120 Kč. Pár koz (vždy obou pohlaví), jako zdroj masa a mléka stojí 2000 Kč. Jedna velká impregnovaná síť proti komárům, jenž zabrání nákaze malárií, která je nebezpečná zejména u dětí do 5 let věku a u těhotných žen, stojí jen 230-250 Kč. Pod ní se vlezou i 3-4 děti – tak malá je cena za zachráněný život dítěte.

Dalším významným faktorem je distribuce kondomů a organizace vzdělávacích programů, jak se chránit před infekcemi, proč je důležité chodit do školy, jak má vypadat výživa dětí nebo jak si vypěstovat jiné plodiny s obsahem vitamínů než kukuřici např. cassavu. Zajistit internátní střední školu pro inteligentní chudé děti a sirotky stojí jen 250 USD tj. 5000 Kč ročně včetně nákladů na školní pomůcky a hygienické potřeby. International Humanity otevírá nový projekt v Malawi, v jedné z nejchudších zemí světa s variabilním symbolem 0812 na účet International Humanity č. 212911674/0300. Identifikace dárce v poznámce pro příjemce platby případně E-mailem na adresu: international.humanity@gmail.com. Všechny dary budou jako u všech dalších projektů použité v plné výši 100 % bez jakýchkoliv administrativních nebo jiných poplatků. Všichni identifikovaní dárci obdrží koncem příslušného roku potvrzení pro odečet ze základu daně. Koordinátoři projektu v Malawi jsou Mike Gondwe a Aaron Maluwa.

PODPOŘTE S NÁMI NADANÉ STUDENTY Z CHUDÝCH RODIN v MALAWI
č.ú. INTERNATIONAL HUMANITY 212911674/0300

Projekt VRACÍME ZRAK AFRICE

Oční operace, možnost antibiotické léčby a také prostá brýlová korekce. To vše může pomoct a vrátit zrak nevidoucím lidem v Malawi v Africe.

V rozvojových částech světa nejčastější příčinou slepoty je šedý zákal . Jedná se o onemocnění oční čočky, která jak sám název napovídá zašedne a zkalí se. Ve vyspělých zemích je tento problém možno odstranit sofistikovanou operací, náhradou za umělou čočku, ale v chudé Africe je to téměř neřešitelný problém. Právě slepota v Africe bývá příčinou mnoha úrazu, kterým lidé bez kvalifikované lékařské péče nezřídka podlehnou. Setkali jsme se i s případy, kdy téměř nevidoucí babička se musela postarat o pět vnoučat, kterým rodiče zemřeli na AIDS. A pomoc od státu očekávat nemůžou.

Jediná pomoc prakticky přichází cestou humanitárních misí z vyspělých zemí. A právě k takovýmto organizacím patří i Česko-Slovenská International Humanity. Naše organizace zakoupila od frýdecko-místecké nemocnice již několik let nepoužívaný fakoemulsifikační přístroj (přístroj potřebný k operacím šedého zákalu) a zajistila jeho transport do Malawi. U nás se již jedná o výběhový typ přístroje, avšak v Africe jej lze považovat za špičkový. Umožňuje provést operaci šedého zákalu řezem o délce 2,6 mm, což zmenšuje riziko pooperační infekce. Jen pro zajímavost : přístroj, který jsme do Malawi dovezli, byl druhý svého druhu v zemi. První (ještě starší) se nachází ve fakultní nemocnici v hlavním městě Lilongwe. A to má Malawi 15 milionů obyvatel! V ČR při 10 mil.obyvatel máme fakoemulsifikačních přístrojů kolem jednoho sta.

Druhou závažnou příčinou slepoty v rozvojových zemích je infekční onemocnění zvané trachom, kdy bakterie napadají povrchovou oční tkáň a postupným jizvením snižují zrakovou ostrost očí. Toto onemocnění začíná již v dětství, několikrát se v průběhu života opakuje a končí slepotou jedince ve věku kolem 40 let. Toto onemocnění lze vyléčit antibiotiky, ke kterým však pacienti nemají přístup.

Neméně velkým problémem v této oblasti je chybění jakékoliv brýlové korekce. Většina lidí přesto, že trpí oční vadou nemá možnost získat brýle . Mimo hlavní město neexistují optiky a v těch několika málo optikách jsou brýle natolik drahé, že si je nemůžou dovolit.

Pokud tedy máte staré a Vám již nepotřebné brýle, stačí je doručit do oční optiky Moje brýle v Poliklinice Český Těšín (u oční ordinace, 1. patro, tel. 730 171 228, www.mojebryle.cz). Před odesláním do Afriky je optici změří a popíší tak, aby je poté mohli humanitární pracovníci ideálně rozdělit potřebným. Zásilku chceme expedovat třikrát do roka. Brýle můžou ještě hodně pomoci v chudých regionech Afriky. Zlepšit život těžce zkoušených obyvatel, jejich schopnost postarat se o sebe a své děti a navíc zabránit zbytečným úrazům.

Pro léčení pacientů chudých pacientů jsou rovněž důležité oční kapky a masti, které jsou v Africe nedostatkovým zbožím.

Vedoucím projektu Vracíme zrak Africe je: MUDr. Tomáš Utíkal.