Home > Možnosti pomoci

Bankovní spojení International Humanity

České republice - bankovní účet číslo:
212911674/0300

Slovenské republice - bankovní účet číslo:
1530473002/1111 UniCredit Bank Slovakia

Variabilní symboly platné pro bankovní účty v ČR a SR:
v.s. 812 pomoc Malawi
v.s. 999 pomoc Srí Lance
v.s. 777 pomoc pro Haiti
v.s. 557 pomoc pro Tanzánii
v.s. 535 pomoc pro Zambii
v.s. 434 pomoc pro Ugandu
v.s. 232 pomoc pro Nepál
v.s. 288 oční operace pro chudé starší pacienty se šedým zákalem
v.s. 75 – Klub 75 pro pomoc seniorům v rozvojových zemích
v.s. 612 – pomoc opuštěným dětem prostřednictvím Langtang Children Home v Kathmandů, Nepál
v.s. 712 – příspěvky na léčbu pacientů pokousaných zvířetem se vzteklinou a na plošnou prevenci této jinak smrtelné nemoci očkováním v severní Keni

Občanské sdružení přijímá i materiální pomoc. Materiální pomoc je možné zaslat na adresu:

Česká republika
OC IH Poliklinka Dr. Martínka 7
700 30 Ostrava-Jih

Slovenská republika
Imatra 2445/13
960 01 Zvolen