Home > Projekty > Vracíme zrak Africe

Oční operace, možnost antibiotické léčby a také prostá brýlová korekce – to vše může pomoci vrátit zrak nevidoucím lidem v Malawi v Africe.

V rozvojových částech světa je nejčastější příčinou slepoty šedý zákal. Jedná se o onemocnění oční čočky, která zašedne a zakalí se. Ve vyspělých zemích je tento problém možno odstranit sofistikovanou operací, náhradou za umělou čočku, ale v chudé Africe je to téměř neřešitelný problém. Právě slepota v Africe bývá příčinou mnoha úrazu, kterým lidé bez kvalifikované lékařské péče nezřídka podlehnou.

Setkali jsme se i s případy, kdy se téměř nevidoucí babička musela postarat o pět vnoučat, kterým rodiče zemřeli na AIDS. A pomoc od státu očekávat nemohou.

Jediná pomoc prakticky přichází cestou humanitárních misí z vyspělých zemí. A právě k takovýmto organizacím patří i International Humanity.

Naše organizace zakoupila od frýdecko-místecké nemocnice již několik let nepoužívaný fakoemulsifikační přístroj (přístroj potřebný k operacím šedého zákalu) a zajistila jeho transport do Malawi. U nás se již jedná o výběhový typ přístroje, avšak v Africe jej lze považovat za špičkový. Umožňuje provést operaci šedého zákalu řezem o délce 2,6 mm, což zmenšuje riziko pooperační infekce.

Jen pro zajímavost : přístroj, který jsme do Malawi dovezli, byl druhý svého druhu v zemi. První (ještě starší) se nachází ve fakultní nemocnici v hlavním městě Lilongwe. A to má Malawi 15 milionů obyvatel! V ČR při 10 mil.obyvatel máme fakoemulsifikačních přístrojů kolem jednoho sta.

Druhou závažnou příčinou slepoty v rozvojových zemích je infekční onemocnění zvané trachom, kdy bakterie napadají povrchovou oční tkáň a postupným jizvením snižují zrakovou ostrost očí. Toto onemocnění začíná již v dětství, několikrát se v průběhu života opakuje a končí slepotou jedince ve věku kolem 40 let. Toto onemocnění lze vyléčit antibiotiky, ke kterým však pacienti nemají přístup.

Neméně velkým problémem v této oblasti je absence jakékoliv brýlové korekce. Většina lidí nemá možnost získat brýle. Mimo hlavní město neexistují optiky a v těch několika málo optikách jsou brýle natolik drahé, že si je nemohou dovolit.

Jak můžete pomoci:

  • Pokud máte staré a Vám již nepotřebné brýle, stačí je doručit do oční optiky Moje brýle v Poliklinice Český Těšín (U oční ordinace, 1. patro, tel. 730 171 228, www.mojebryle.cz). Případně nám brýle předat na některé z našich akcí pro veřejnost. Před odesláním do Afriky je optici změří a popíší tak, aby je poté mohli humanitární pracovníci ideálně rozdělit potřebným. Zásilku chceme expedovat třikrát do roka. Brýle mohou ještě hodně pomoci v chudých regionech Afriky. Zlepšit život těžce zkoušených obyvatel, jejich schopnost postarat se o sebe a své děti a navíc zabránit zbytečným úrazům.
  • Pro léčení chudých pacientů jsou rovněž důležité oční kapky a masti, které jsou v Africe nedostatkovým zbožím.
  • Dále můžete přispět finančně. Podrobnosti najdete na straně Možnosti pomoci.

 

 

Vedoucím projektu Vracíme zrak Africe je MUDr. Tomáš Utíkal.