Home > 2015 > Únor

Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali za dar pro Malawi na nákup léků a zdravotnického materiálu v hodnotě 30.000 Kč, a to společnosti ANDERSON WILLINGER s.r.o., se sídlem Karlova 455/48, 110 00 Praha 1, zastoupené Lucií Teislerovou, která iniciovala a...