Home > Novinky > Hledáme podporu pro chudé studenty v Malawi …
studenti

International Humanity zahajuje další kolo hledání podpory pro studenti na středních školách v Malawi. Jedná se o internátní školy, kde mají zajištěné školné, ubytování a stravu, protože jejich bydliště je od nejbližší střední školy příliš vzdálené. Všechny rodiny vybraných studentů jsme osobně navštívili, abychom se na vlastní oči přesvědčili, že patří k nejchudším. Tito studenti si už nemohou dovolit pokračovat dál ve studiu z vlastních zdrojů. Někteří už byli dokonce odesláni ze školy domů, našim zásahem a ujištěním o budoucí podpoře s garancí zaplacení školného dodatečně se však do školy mohli vrátit, za co jsou velmi vděčni.

Na jejich podporu použijeme každou darovanou korunu, organizace International Humanity si nenechá skutečně ani jeden cent. U jednoho studenta je možná podpora od více rodin či jednotlivců. Každému zašleme fotografii rodiny s jejich domem a popisem sociální situace. Předem fotografie studentů nezveřejňujeme, výběr podle fotek totiž nepovažujeme za korektní. Studenty jsme vybrali z oblastí vzdálených od sebe cca 2-3 hodiny jízdy, ne 500 km jako tomu bylo v minulosti, abychom měli možnost získat bez větších nákladů pravidelné reporty o jejich studiu.

Nově si pod sebe přebírá agendu studentů v Malawi paní Hana Netočná, které tímto děkujeme za volný čas věnovaný této smysluplné činnosti. Podpora studia nadaných studentů z chudých rodin na střední škole je jedním z nejvýznamnějších projektů, který dokáže změnit Afriku už za poměrně krátkou dobu. Pomozte nám přivést tyto studenty až k maturitě, díky tomu se oni i jejich rodiny budou mít v životě líp a nebudou potřebovat už žádnou další pomoc zvenku. V případě zájmu nám napište na e-mail uvedené koordinátorky tohoto projektu organizace International Humanity: hanet@centrum.cz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*